Ortopedia

Prof. dr hab. Stanisław Pomianowski
Wróć do listy lekarzy

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych od 2009 roku. Specjalista chirurg ortopeda-traumatolog. Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP, Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy w Otwocku.

Specjalizuje się w chirurgii stawu łokciowego – głównie w uwalnianiu przykurczów stawu łokciowego, poza tym operacyjnym leczeniem epikondelitów i endoprotezoplastyce głowy kości promieniowej.

Profesor zaprasza na wizyty wszystkich pacjentów wymagających konsultacji lekarza ortopedy. Profesor przyjmuje także pacjentów w języku angielskim.

Przebyte kursy i szkolenia:

 • Kierownik Naukowy 64 kursów CMKP
 • Wykłady jako gość zaproszony w kraju i zagranicą – 75 razy

Członkostwa w towarzystwach naukowych:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego od 1987 roku, a od 2010 roku Prezes Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
 • Członek Sekcji Osteosyntezy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego od 1995 roku, w latach 2009 - 2013 Przewodniczący w/w sekcji, od 2013 V-ce Przewodniczący  w/w sekcji.
 • V-ce Przewodniczący Sekcji Chirurgii Barku i Łokcia Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego od 2008 roku
 • Członek Mayo Elbow Club od 2000 roku
 • Członek Mayo Medical Alumni Association od 2000 roku
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej od 2004 roku
 • Członek Rady Naukowej kwartalnika The Journal of Orthopaedics, Trauma Surgery and Related Research od 2006 roku.
 • Członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki od 2007 roku
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Journal Orthopaedic Trauma od 2008 roku
 • Członek Rady Naukowej czasopisma „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja’’ na okres 3 lat (2013 – 2015)
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu od 2010 roku
 • Członek Rady Konsultacyjnej ds. opieki medycznej nad Polakami i Polonią poza granicami kraju od 2011 roku
 • Członek Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego od 2011 roku
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Reumatologii na okres kadencji 2011 – 2015
 • Członek Zespołu Ekspertów (przedstawiciel CMKP) do opracowania programu specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej (luty 2013 roku)
 • Członek Zespołu Ekspertów (przedstawiciel CMKP) do opracowania nowego programu specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej (czerwiec 2013 roku)
 • Członek Komisji CMKP ds. Rozwoju Kadry Naukowej
 • Przewodniczący Komisji ds. Orderów i Odznaczeń Państwowych i Resortowych od 2013 roku

Publikacje naukowe:

Na dorobek naukowy składa się 141 pozycji w tym:

 • Prace oryginalne- 51
 • Prace poglądowe- 9
 • Rozdziały w książkach i monografiach- 7
 • Patenty- 3
 • Certyfikat europejski- 1
 • Publikacje w pamiętnikach zjazdowych- 12
 • Abstrakty zjazdowe- 58
 • Opublikowane sprawozdania- 5

 Prace oryginalne:

 • Pomianowski S.: Odległe wyniki leczenia operacyjnego złamań wyrostka łokciowego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1988; 53: 402-408. (Index Copernicus 5.290; Ranking MNiI/KBN 4.000)
 • Pomianowski S., Rylski W., Tramś M., Hilsberg P.: Zastosowanie połączonych płytkowych stabilizatorów ZESPOL w praktyce klinicznej. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1993; 58: 23-28. (Index Copernicus 5.290; Ranking MNiI/KBN 4.000)
 • Tramś M., Ryski W., Pomianowski S., Hilsberg P.: Zastosowanie stabilizatora ZESPOL w rozległych pourazowych ubytkach kości. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1993; 58: 20-22. (Index Copernicus 5.290; Ranking MNiI/KBN 4.000)
 • Pomianowski S., Orłowski J., Rylski W., Rychwicki Z., Tramś M., Hilsberg P.: Wyniki leczenia złamań głowy kości promieniowej. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1994; 59(3): 207-212. (Index Copernicus 5.290; Ranking MNiI/KBN 4.000)
 • Pomianowski S., Zagrajek T., Kędzior K., Orłowski J.: Ocena stawu ramienno-promieniowego metodą symulacji komputerowej. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1994; 59(s.3): 373-379. (Index Copernicus 5.290; Ranking MNiI/KBN 4.000)
 • Tramś M., Orłowski J., Pomianowski S., Rylski W.: Wyniki leczenia złamań trójkostkowych podudzia. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1994; 59(s.3): 477-480. (Index Copernicus 5.290; Ranking MNiI/KBN 4.000)
 • Sawicki G., Laskowski J., Orłowski J., Pomianowski S.: Złamania wielomiejscowe i złamania ze zwichnięciami w materiale Kliniki Traumatologii CMKP 1993 – 1995. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1996; 61(s.2): 143-147. (Index Copernicus 6.005; Ranking MNiI/KBN 5.000)
 • Pomianowski S., Sawicki G., Orłowski J: Endoprotezoplastyka jako alternatywa resekcji głowy kości promieniowej w złamaniach wieloodłamowych. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1997; 62(5): 387-391. (Index Copernicus 5.290; Ranking MNiI/KBN 4.000)
 • Grys G., Sawicki G., Szawdyn J., Pomianowski S., Orłowski J: Ocena uszkodzeń więzadłowych na podstawie zdjęć wymuszonych stawu kolanowego metodą Scheuba. Kwartalnik Ortopedyczny, 1998; 3: 285-291.
 • Pomianowski S., Sawicki G., Grys G.: Przykurcz stawu łokciowego – przyczyny, sposoby leczenia. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 1999; 64(1): 11-17. ( Index Copernicus 5.290; Ranking MNiI/KBN 4.000)
 • S. Pomianowski, S.W. O’Driscoll, P.G. Neale, M.J. Park, B.F. Morrey, K.N. An: The effect of forearm rotation on laxity and stability of the elbow. Clinical Biomechanics, 2001; 16: 401-407. (Impact Factor 1.257; Ranking MNiI/KBN 9.000)
 • W. Święszkowski, K. Skalski, S. Pomianowski, K. Kędzior: The anatomic features of the radial head and their implication for prosthesis design. Clinical Biomechanics, 2001; 16: 880-887. (Impact Factor 1.257;Ranking MNiI/KBN 9.000)
 • Pomianowski S., Morrey B.F., Neale P.G., Park M.J., O’Driscoll S.W., An K.N.: Contribution of Monoblock and Bipolar Radial Head Prostheses to Valgus Stability of the Elbow. Journal of Bone and Joint Surgery (Am), 2001 Dec; 83-A (12): 1829-1834. (Impact Factor 2.138; Ranking MNiI/KBN 11.000)
 • Stanisław Pomianowski: A 3-space electromagnetic tracking device – a useful method in an in vitro study. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 2001; 3(2): 49-53. (Ranking MNiI/KBN 4.000)
 • Stanisław Pomianowski, Grzegorz Sawicki, Jacek Laskowski. Zespolenie odłamów kostnych w leczeniu złamań głowy kości promieniowej. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2002; 67(1): 25-32.(Index Copernicus 6.050; Ranking MNiI/KBN 5.000)
 • Jan Orłowski, Stanisław Pomianowski, Grzegorz Sawicki. Postępowanie w złamaniach bliższego końca kości ramiennej u chorych powyżej 65 roku życia. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, 2002; 4(2): 140-143. (Index Copernicus 5.850; Ranking MNiI/KBN 5.000)
 • Stanisław Pomianowski, Grzegorz Sawicki, Grzegorz Grys: Przypadek złamania głowy kości promieniowej z uszkodzeniem kompleksu więzadła pobocznego bocznego i zwichnięciem stawu łokciowego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2002; 67(3): 333-336. (Index Copernicus 6.050; Ranking MNiI/KBN 5.000)
 • Jacek M. Laskowski, Stanisław Pomianowski, Jan Orłowski: Wydolność mięśnia czworogłowego uda i mięśni zginaczy kolana po uszkodzeniach więzadła krzyżowego przedniego w ocenie dynamometrycznej i klinicznej. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2002; 67(6): 587-592. (Index Copernicus 6.050; Ranking MNiI/KBN 5.000)
 • Stanisław Pomianowski, Grzegorz Sawicki, Jan Orłowski, Krzysztof Kędzior, Konstanty Skalski, Wojciech Święszkowski. Endoproteza bipolarna głowy kości promieniowej własnego pomysłu. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2003; 68(1): 53-57. (Index Copernicus 6.020; Ranking MNiI/KBN 5.000)
 • Stanisław Pomianowski, Waldemar Rylski, Grzegorz Sawicki, Jan Orłowski. Endoprotezoplastyka totalna stawu łokciowego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2003; 68(2): 133-136.  (Index Copernicus 6.020; Ranking MNiI/KBN 5.000)
 • Kamineni S., Hirahara H., Pomianowski S., Neale P.G., O’Driscoll S.W., ElAttrache N., An K.-N., Morrey B.F. Partial posteromedial olecranon resection: a kinematic study. Journal of Bone and Joint Surgery (Am), 2003 June; 85-A (6): 1005-1011. (Impact Factor 1.921;Ranking MNiI/KBN 10.000)
 • Grzegorz Grys, Jan Orłowski, Stanisław Pomianowski, Grzegorz Sawicki. Wartość badania laserowo-dopplerowskiego w diagnostyce różnicowej choroby Sudecka z miejscową osteoporozą po złamaniach goleni. Przegląd Lekarski, 2003; 60(10): 645-648. ( Index Copernicus 5.520; Ranking MNiI/KBN 5.000)
 • Konstanty Skalski, Wojciech Święszkowski, Stanisław Pomianowski, Krzysztof Kędzior i Stanisław Kowalik. Radial head prosthesis with a mobile head. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 2004; 13(1): 78-85. (Impact Factor 0.861)
 • Stanisław Pomianowski, Grzegorz Sawicki, Grzegorz Grys. Przeskakiwanie nerwu łokciowego i głowy przyśrodkowej mięsnia trójgłowego ramienia – opis przypadku. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2004; 69(5): 339-340. (Index Copernicus 6.020; Ranking MNiI/KBN 5.000)
 • Bartłomiej Kordasiewicz, Waldemar Rylski, Piotr Zakrzewski, Grzegorz Sawicki, Jan Orłowski, Stanisław Pomianowski. Zwichnięcia całkowitych endoprotez stawu biodrowego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2004; 69(5): 325-330.(Index Copernicus 6.020; Ranking MNiI/KBN 5.000)
 • Jacek M. Laskowski, Stanisław Pomianowski, Jan Orłowski. Osłabienie i zanik mięśni prostowników i zginaczy po urazach i operacjach w obrębie stawu kolanowego. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2004; 69(6): 385-387.(Index Copernicus 6.020; Ranking MNiI/KBN 5.000)
 • Bartłomiej Kordasiewicz, Stanisław Pomianowski, Jan Orłowski, Kazimierz Rąpała. Uszkodzenia więzadeł międzykostnych i kompleksu chrząstki trójkątnej w złamaniach śródstawowych końca dalszego kości promieniowej – porównanie obrazu radiologicznego z obrazem artroskopowym. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2006; 8(3): 263-267. (Index Copernicus 6.710; Ranking MNiI/KBN 5.000)
 • Bartłomiej Kordasiewicz, Stanisław Pomianowski, Waldemar Rylski, Łukasz Antolak, Dariusz Marczak. „Złamania śródstawowe końca dalszego kości promieniowej – artroskopowa ocena uszkodzeń’’. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 2006; 71(2): 113-116. (Index Copernicus 5.470; Ranking MNiI/KBN 5.000)
 • Bartłomiej Kordasiewicz, Dariusz Marczak, Jan Orłopwski, Stanisław Pomianowski, Waldemar Rylski, Piotr Zakrzewski. “Złamania wewnątrzstawowe kończyn – wprowadzenie”. Postępy Nauk Medycznych, 2007; XX(6): 207-209. (Index Copernicus 4.010; Ranking MNiI/KBN 4.000)
 • Stanisław Pomianowski. “Leczenie operacyjne złamań wewnątrzstawowych łokcia”. Postępy Nauk Medycznych, 2007; XX(6): 239-247. (Index Copernicus 4.010; Ranking MNiI/KBN 4.000)
 • Bartłomiej Kordasiewicz, Paweł Szaro, Grzegorz Witkowski, Bogdan Ciszek, Łukasz Antolak, Stanisław Pomianowski, Paweł Krajewski.  „ Podstawy artroskopii nadgarstka’’. Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2007; 3(2): 5-11. (Index Copernicus 4.850)
 • Daniel Kowalski, Jan Orłowski, Waldemar Rylski, Stanisław Pomianowski, Piotr Zakrzewski „Wpływ zespolenia złamania kości piszczelowej gwoździem śródszpikowym na ciśnienie śródtkankowe w przedziale tylnym głębokim goleni’’. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.2007; 72(6): 415-417  (Index Copernicus 5.470; Ranking MNiI/KBN 5.000)
 • Syczewska M., Skalski K., Pomianowski S., Szczerbik E. „Functional outcome following the implantation of the modal/bipolar radial head endoprosthesis. Preliminary results.” Acta Bioeng Biomech. 2008; 10 (2) : 43-49.
 • Wąsowski M., Mazek J., Pomianowski S,. Urban M., Kowalski D. „Późna ocena wyników leczenia niestabilności stawów kolanowych endoprotezą Leeds-Keio’’ Artroskopia i Chirurgia Stawów 2009; 5(2): 5-10
 • B. Leszczyński, R. Kamiński, C. Walczyński, A. Suwara, M. Wąsowski, W.Ryski, S. Pomianowski „Zastosowanie zespoleń śródszpikowych w złamaniach wielopoziomowych i wieloodłamowych podudzia’’. Postępy Nauk Medycznych, tom XXIII nr 2, 2010 str. 114 – 118.
 • B. Leszczyński, W. Ryski, S. Pomianowski, J. Orowski „Kolano pływające’’, czyli jednostronne złamania uda i podudzia’’. Postępy Nauk Medycznych, tom XXIII nr 2, 2010 str. 119 - 127.
 • M. Wąsowski, M. Płończak, J. Mazek, P. Malawski, R. Kamiński, M. Langner,S. Pomianowski „Wyniki leczenia niestabilności przedniej stawów kolanowych z zastosowaniem endoprotezy Leeds-Keio’’. Postępy Nauk Medycznych, tom XXIII nr 2, 2010 str. 128 – 132.
 • A. Suwara, W. Ryski, R. Kamiński, B. Leszczyński, M. Makowski, C. Walczyński, S. Pomianowski „Leczenie złamań kości przedramienia gwoździem śródszpikowym ryglowanym’’. Postępy Nauk Medycznych, tom XXIII nr 2, 2010 str. 133 - 136.
 • M. Makowski, D. Kowalski, R. Kamiński, C. Walczyński, B. Leszczyński, A. Suwara, W. Ryski, S. Pomianowski „Zastosowanie gwoździ śródszpikowych w leczeniu złamań i stawów rzekomych kości ramiennej’’. Postępy Nauk Medycznych, tom XXIII nr 2, 2010 str. 137 – 140.
 • R. Kamiński, C. Walczyński, M. Makowski, B. Leszczyński, A. Suwara, M. Wąsowski, W. Ryski, S. Pomianowski „Leczenie złamań przezkrętarzowych kości udowej metodą osteosyntezy śródszpikowej’’. Postępy Nauk Medycznych, tom XXIII nr 2, 2010 str. 141 – 146.
 • M. Błoński, W. Ryski, S. Pomianowski „Leczenie złamań trzonu kości udowej gwoździem śródszpikowym blokowanym – omówienie sposobów ryglowania’’. Postępy Nauk Medycznych, tom XXIII nr 2, 2010 str. 147 – 152.
 • P. Chomicki-Bindas, P. Zakrzewski, S. Pomianowski „Koncentraty płytkowe zawierające czynniki wzrostu, jako nowa, obiecująca technika poprawy gojenia kości i tkanek miękkich w chirurgii ortopedycznej – wprowadzenie do zagadnienia’’. Postępy Nauk Medycznych, tom XXIII nr 2, 2010 str. 153 – 157.
 • A. Stachura, R. Król, T. Poplawski, D. Michalik, S. Pomianowski, M. Jacobsson, M. Aberg, A. Bengtsson „ Transfusion of intra – operative autologous whole blood: Influence on complement activation and interleukin formation’’ The International Journal of Transfusion Medicine. Vox Sanguinis (2010) str 1-8 . (Impact Factor 3.292)
 • A. Boszczyk, D. Kowalski, P. Zakrzewski, S. Pomianowski „Złamania zmęczeniowe kości udowej w trakcie terapii bisfosfonianami. Studium przypadku’’.  Dwumiesięcznik - Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  - Vol 13, nr 4, 2011 str.403 – 408.
 • B. Kordasiewicz, A. Podgórski, M. Klich, D. Michalik, S. Chaberek, S. Pomianowski „Artroskopowa ocena złamań śródstawowych końca dalszego kości promieniowej – analiza wyników zespolenia małoinwazyjnego’’.  Dwumiesięcznik - Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  - Vol 13,  nr 4, 2011 str. 369 – 386
 • Podgórski, B. Kordasiewicz, M. Urban, D. Michalik, S. Pomianowski „Ocena fizjologicznego zakresu koślawości i szpotawości stawu łokciowego przy użyciu prototypowego aparatu pomiarowego’’. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Medsportpress, 2012; 2 (6); Vol. 14, str 137-144.
 • B. Błoński, A. Podgórski, P. Zakrzewski, S. Pomianowski „Leczenie operacyjne wrodzonego zwichnięcia głowy kości promieniowej. Studium przypadku.’’ Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2012; 4(6); Vol. 14, str. 385-391
 • M. Boszczyk, P. Zakrzewski, S. Pomianowski „Witamin D concentration In patients with notmal and impaired bone union” Polish Orthopedis and Traumatology, 2013; 78 str 1-3
 • Boszczyk, S. Pomianowski „Powszechny niedobór witaminy D u pracowników oddziału ortopedycznego’’  Postępy Nauk Medycznych (pod patronatem CMKP) miesięcznik nr 6 tom XXVI czerwiec 2013 str. 393-395
 • F. Kucharczyk, W. Rylski, R. Kamiński, S. Pomianowski „Destabilizacja śródszpikowego zespolenia gwoździem Gamma złamań przezkrętarzowych z migracją śruby doszyjkowej do stawu biodrowego’’ Postępy Nauk Medycznych (pod patronatem CMKP) miesięcznik nr 6 tom XXVI czerwiec 2013 str. 396-399
 • P. Malawski, S. Pomianowski „Małoinwazyjna technika repozycji przezstawowego złamania kości piętowej z zastosowaniem dystrakcji sposobem własnym: opis przypadku’’. Polish Orthopedics and Traumatology – 2013; 78 str. 193-200
 • G. Grys, S. Pomianowski, J. Orłowski: The value of the laser-doppler examination in the different diagnosis of the Sudeck syndrome with the local osteoporosis after tibia fracture. Osteoporosis International, XI Congress of the Polish Osteoarthrology Society and Polish Foundation of Osteoporosis, Kraków, Poland, 27-29 September, 2001; Volume 12 (sup. 1): 26. Plakat numer P031 nagrodzony I nagrodą. (Impact Factor 3.529)

Prace poglądowe:

 • Boszczyk, S. Pomianowski“Postępowanie z pacjentem po złamaniu osteoporotycznym’’ Problemy Medycyny Rodzinnej Family Medicine Topics Vol. XIV, No. 1 (37) maj 2012 srt. 10
 • D. Kowalski, M. Pieniężna-Ćwirko, R. Kamiński, P. Zakrzewski, S. Pomianowski, M. Wąsowski „Nowe trendy w zaopatrywaniu złamań u chorych w podeszłym wieku’’ Postępy Nauk Medycznych (pod patronatem CMKP) miesięcznik nr 6 tom XXVI czerwiec 2013 str. 400-405
 • D. Kowalski, M. Pieniężna-Ćwirko, M. Urban, P. Zakrzewski, M. Klich, S. Pomianowski „Leczenie złamań szyjki kości udowej u chorych w podeszłym wieku’’ Postępy Nauk Medycznych (pod patronatem CMKP) miesięcznik nr 6 tom XXVI czerwiec 2013 str. 406-409
 • B. Kordasiewicz, K. Małachowski, A. Podgórski, P. Zakrzewski, S. Pomianowski „Złamania końca bliższego kości ramiennej u osób starszych’’ Postępy Nauk Medycznych (pod patronatem CMKP) miesięcznik nr 6 tom XXVI czerwiec 2013 str. 410-415
 • Boszczyk, P. Zakrzewski, S. Pomianowski „Leczenie złamań końca dalszego kości promieniowej u osób w wieku podeszłym’’ Postępy Nauk Medycznych (pod patronatem CMKP) miesięcznik nr 6 tom XXVI czerwiec 2013 str. 416-419
 • P. Zakrzewski, D. Kowalski, A. Boszczyk, M. Urban, M. Boński, S. Pomianowski „Złamania bliższego końca kości piszczelowej u chorych w wieku podeszłym’’ Postępy Nauk Medycznych (pod patronatem CMKP) miesięcznik nr 6 tom XXVI czerwiec 2013 str. 420-427
 • A. Boszczyk, S. Pomianowski „Osteoporoza oczami chirurga urazowego’’ Postępy Nauk Medycznych (pod patronatem CMKP) miesięcznik nr 6 tom XXVI czerwiec 2013 str. 428- 431

Rozdziały w książkach i monografiach:

 • Kędzior K., Krzesiński G, Pomianowski S., Zagrajek T.: Modelling of Bone Implant Interaction. Lecture Notes of the ICB Seminars Biomechanics; Biocybernetical and Biomechanical Aspects of Man-Machine Systems, ed. by Kędzior K. and Morecki A., Warsaw, 1994; 23: 272-280. (Rozdział w książce) „Lecture notes of the ICB seminars biomechanics’’ Biocybernetical and biomechanical aspects of man – machine systems K. Kędzior, A. Morecki
 • Krzysztof Kędzior, Konstanty Skalski Stanisław Pomianowski, Wojciech Święszkowski. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000, tom 5 - Rozdział 20.5, strony 1027 – 1043 pt. „Alloplastyka stawu łokciowego”. (Rozdział w monografii) „Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacyjna” R. Będzińaski, K. Kędzior, J. Kiperski, A. Morecki, K. Skalski, A. Wall, A. Wit  (Ranking MNiI/KBN 3.000)
 • Grzegorz Grys, Jan Orłowski, Stanisław Pomianowski, Jacek Laskowski, Grzegorz Sawicki: Wpływ pracy w środowisku wiejskim na występowanie urazów u osób starszych. Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych i niepełnosprawnych na wsi, pod redakcją Ireny Doroty Karwat i Leona Jabłońskiego, Lublin 2001: 264-271. (Rozdział w książce)
 • Jan Orłowski, Stanisław Pomianowski. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu. Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego. Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego 2002, Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, pod redakcją Wojciecha Noszczyka, Warszawa 2001; tom IX (rozdział 25): 312-320. (Rozdział w książce)
 • Stanisław Pomianowski, Krzysztof Kędzior, Konstanty Skalski, Wojciech Święszkowski. If bipolar radial head prosthesis is a good solution for radial head replacement? Lecture Notes of the ICB Seminars: Biomechanics. Customized Endoprostheses. Design, Manufacture and Clinical Applications, ed. by Kędzior K., Skalski K.R, McGeough J.A., Warsaw, May, 2002; (59): 38-47. (Rozdział w książce)
 • S. Pomianowski, D. Michalik, B. Kordasiewicz, R. Grygoruk. KPS bipolar radial head prosthesis – clinical application. 90 th ICB Seminar, Biomechanics of Human – Machine Systems. Trends and Applications, : Biomechaanics of human machine systems. Trends and applications. Ed. by: J. Vander Sloten, K. Kędzior, K. Skalski Warsaw, December 7-10, 2006; str.  45-48 (Rozdział).
 • S. Pomianowski „Endoprotezoplastyka stawu łokciowego – wskazania, rodzaje, możliwości’’. Postępy w zakresie epidemiologii, stanu profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób układu kostno-stawowego w Polsce i na świecie w okresie dekady 2000 – 2010 pod redakcją Jacka Kruczyńskiego Warszawa 2010 Wydanie I  str. 43 – 48 (Rozdział)

Patenty:

 • Endoproteza kości promieniowej. Numer zgłoszenia 310102. Data zgłoszenia 21.08 1995. Opis patentowy PL 176219 B1. O udzieleniu patentu ogłoszono 31.05.1999, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Twórcy wynalazku: Krzysztof Kędzior, Stanisław Pomianowski, Konstanty Skalski; Warszawa, PL.
 • Endoproteza głowy kości promieniowej. Numer zgłoszenia P.317339. Data zgłoszenia 5.12.1996. Opis patentowy PL 179843 B1. O udzieleniu patentu ogłoszono 30.11.2000, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Twórcy wynalazku: Krzysztof Kędzior, Stanisław Pomianowski, Konstanty Skalski, Wojciech Święszkowski, Władysław Kolbrecki; Warszawa, PL.
 • Zgłoszenie Patentowe UPRP Nr P-378016, Politechnika Warszawska, Endoproteza głowy kości promieniowej stawu łokciowego, 08.11.2005. A. Baranowski, R. Grygoruk, K. Kędzior, S. Pomianowski, K. Skalski

Certyfikaty:

 • CE Marking of Conformity, number 2061048CE01, Medical devices, April 12, 2007, 0344, Radial Head Prosthesis, KEMA Medical, KEMA Quality B. V., Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands. Po raz pierwszy w Polsce uzyskany certyfikat europejski na endoprotezę w tym endoprotezę bipolarną głowy kości promieniowej własnego pomysłu.
 • 12.03.2012r - Uzyskał wzór użytkowy na endoprotezę głowy kości promieniowej z nasadką metaliczną na jej główkę oraz pierścieniowy sposób montażu główki. Nr P 378016 współtwórca Stanisław Pomianowski, pozostali współtwórcy: Baranowski Andrzej, Grugoruk Roman, Kędzior Krzysztof, Skalski Konstanty. W/w wzór wydał Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Pozostałe osiągnięcia:

 1. Dyplom Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe, Warszawa, 1 października, 1997.
 2. Dyplom Department of Orthopedic Surgery Mayo Foundation, Rochester, Minnesota in recognition of contributions to the Orthopedic Biomechanics Laboratory in Teaching and Research as a Research Fellow, September 12, 1998 to September 2, 2000.
 3. Dyplom Mayo Graduate School of Medicine, Mayo Clinic and Mayo Foundation, September 2000.
 4. Dyplom uznania dla zespołu autorów: Grys G., Pomianowski S., Orłowski J. za przygotowane doniesienie plakatowe “Wartość badania laserowo-dopplerowskiego w diagnostyce różnicowej choroby Sudecka z miejscową osteoporozą po złamaniach goleni” i zajęcie I miejsca w Sesji Plakatowej w czasie XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, V Sympozjum Osteoporozy w Krakowie, Kraków, 27-29 września 2001 roku.
 5. Nominacja do nagrody Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe, decyzja Komisji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.
 6. Certyfikat uczestnictwa w konferencji Total Shoulder Arthroplasty, 1.04.2005. Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Warszawie.
 7. Certyfikat uczestnictwa w kongresie 19th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow, September 21-24, 2005, Rome, Italy.
 8. Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautorstwo osiągnięć naukowo-badawczych w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii inżynierii produkcji w ortopedii, Warszawa, 1 października 2005 roku.
 9. Certyfikat uczestnictwa w Międzynarodowym Kursie Artroskopii i Endoprotezoplastyki Kończyny Górnej, Katedra i Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 20-21 styczeń, 2006r.
 10. Członek Komitetu Naukowego 2nd Advanced Wrist Symposium „Distal Radius Articular Fractures: From Recent Fracture to Osteoarthritis”, Warsaw, November u10th, 2007.
 11. Członek Komitetu Naukowego IX Sympozjum Sekcji Osteosyntezy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. „Osteosynteza w złamaniach panewki stawu biodrowego i w niestabilnych złamaniach miednicy”, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 15-17 listopad 2007 roku.
 12. Nagroda Indywidualna II° Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego za osiągnięcia organizacyjne Warszawa dnia 29 października 2008 r.
 13. Nagroda za opracowanie i wdrożenie wynalazku – endoprotezy głowy kości  promieniowej.
 14. Organizator sześciu Posiedzeń Warszawskiego Oddziału PTO i Tr
 15. Organizator dwóch Sesji Naukowych z okazji 40-lecia CMKP pt. „Nowe trendy w zaopatrywaniu złamań u chorych w podeszłym wieku”
 16. Organizator XII Sympozjum Sekcji Osteosyntezy PTO i Tr Pt. „ Złamania przedramienia nadgarstka i ręki’’ 30 wrzesień 2011 – 01 październik 2011
 17. Organizator XX – lecie Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP Warszawa 23 listopad 2012

Odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi postanowieniem z dnia 1.08.2006 roku.

Odznaczony Medalem Moskwy 2013 r.

Odznaczony Medalem 40-lecia SPSK Grucy 2013 r.

Odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi w dniu 13.11.2013 r. Wykonywane zabiegi

CENA: od 6.000 zł