Ortopedia

Lek. Jacek Mazek
Wróć do listy lekarzy

Ukończona Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi. Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako starszy asystent w Szpitalu Czernikowskim.

Wykonywane zabiegi i operacje:

 • Artroskopia biodra
 • Endoprotezoplastykę biodra 
 • Plastyka pasma biodrowo-piszczelowego
 • Usuniecie kaletki krętarza większego
 • Artroskopia stawu biodrowego rekonstrukcje obrąbka, szycie rotatorór, operacje biodra trzeskającego zewnętrznego i wewnętrznego, operacje konfliktu udowo - panewkowego
 • Chirurgia kolana
 • Artroskopia kolana i rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego
 • Artroskopia kolana i rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego / więzadła pobocznego bocznego
 • Artroskopia kolana (usunięcie ciała wolnego, fałdu błony maziowej, zrostów, przecięcie troczków bocznych, synowektomia)
 • Artroskopia kolana (usunięcie  materiałów zespalających)
 • Atroskopia kolana i wypełnienie kanałów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego / tylnego
 • Artroskopia kolana i przeszczep łąkotki
 • Artroskopia kolana  i szycie łąkotki
 • Artroskopia kolana i usunięcie łąkotki
 • Artroskopia kolana i plastyka chrząstki (mikrozłamania lub mechaniczna plastyka lub termiczna plastyka )
 • Artroskopia kolana i plastyka chrząstki metodą pokrycia membraną biologiczną - kolagenową
 • Artroskopia kolana i reinsercja / stabilizacja fragmentow chrzestno-kostnych w chorobie osteochondritis dissecans (OCD)
 • Artroskopia kolana i usunięcie cysty Baker'a
 • Artroskopia kolana i osteotomia korekcyjna osi piszczeli lub uda (Pudu, Tomofix, iBalance)
 • Artroskopia kolana i osteotomia guzowatości piszczeli metodą Fulkersona / Elmslie Trillat
 • Rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego (LCT)
 • Rekonstrukcja więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (zerwanie troczków przyśrodkowych, nawykowe zwichnięcie rzepki)
 • Usunięcie cysty Backer'a metodą otwartą i artroskopową
 • Usunięcie kaletki przedrzepkowej (bursektomia)
 • Bursoskopia i usunięcie fragmentów chrzęstno-kostnych w chorobie Osgood-Schlatera
 • Operacja w obrębie stawu kolanowego - inna
 • Chirurgia stawu skokowego i stopy
 • Artroskopia stawu skokowego 
 • Artroskopowa rekonstrukcja ATFL
 • Rekonstrukcja więzadeł kompleksu bocznego / przyśrodkowego stawu skokowego
 • Rekonstrukcja troczka ścięgien strzałkowych
 • Szycie więzadeł kompleksu bocznego / przyśrodkowego stawu skokowego
 • Szycie ścięgna Achillesa na otwarto metodą artroskopową
 • Rekonstrukcja ścięgna Achillesa
 • Plastyka rozcięgna piętowego (ostroga piętowa)
 • Plastyka ścięgien strzałkowych
 • Artrodeza artroskopowa
 • Podanie czynnika wzrostu do rozcięgna piętowego
 • Podanie czynnika wzrostu (PRP) do ścięgna Achillesa
 • Operacja w obrębie stawu skokowego/stopy - inna
 • Chirurgia barku
 • Artroskopia barku szycie rotatorów, rekonstrukcja obrąbka
 • Artrokopia przestrzeni łopatkowo – żebrowej w leczeniu łopatki trzaskającej
 • Repozycja stawu barkowego
 • Operacja w obrębie stawu barkowego - inna
 • Chirurgia stawu łokciowego
 • Artroskopia stawu łokciowego 
 • Uwolnienie gałązki głębokiej nerwu promieniowego ("zespół supinatora")
 • Tenotomia proksymalna przyczepu prostowników nadgarstka ("łokieć tenisisty") artroskopowo
 • Tenotomia proksymalna przyczepu zginaczy nadgarstka ("łokieć golfisty")
 • Transpozycja nerwu łokciowego
 • Odbarczenie nerwu łokciowego
 • Uwolnienie przykurczu torebki stawowej - staw łokciowy artroskopowo
 • Usunięcie skostnień stawu łokciowego
 • Usunięcie kaletki wyrostka łokciowego (bursektomia)
 • Podanie czynnika wzrostu w "łokciu tenisisty / golfisty"
 • Operacja w obrębie stawu łokciowego - inna
 • Chirurgia ręki
 • Odbarczenie nerwu pośrodkowego w zespole cieśni kanału artroskopowo
 • Odbarczenie / plastyka ścięgna w chorobie de Quervaine'a   
 • Korekcja palca trzaskającego
 • Odbarczenie ścięgien w zapaleniu pochewek ścięgnistych z wysiękiem
 • Usuniecie ganglionu

Przebyte kursy i szkolenia:

 • kursy w zakresie ortopedii stawu biodrowego, łokciowego, skokowego, barkowego i kolanowego w Centrum Szkolenia Ortopedów Amerykańskich,
 • kursy w zakresie ortopedii biodra w Wielkiej Brytanii,
 • kursy w zakresie ortopedii barku we Włoszech, Francji i Niemczech,
 • kursy w zakresie ortopedii kolana w Austrii,
 • staż w Van Nuys (USA),  i Mediolanie.

Dyplomowany Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia ISHA International Sociey for Hip Arthroscopy

PUBLIKACJE NAUKOWE:

 • „Endoskopia przestrzeni łopatkowo- żebrowej” Jacek Mazek, Stanisław Łukawski, Maciej Langner
 • „Późna ocena wyników leczenia niestabilności stawu kolanowego endoprotezą Leeds Keio” Marcin Wąsowski, Maciej Płończak, Jacek Mazek, Piotr Malawski, Rafał Kamiński, Maciej Langner, Stanisław Pomianowski
 • „Wyniki leczenia niestabilności przedniej stawów kolanowych z zastosowaniem protezy Leeds-Keio” Marcin Wąsowski, Maciej Płończak, Jacek Mazek, Piotr Malawski, Rafał Kamiński, Maciej Langner, Stanisław Pomianowski
 • „Artroskopia stawu biodrowego, wskazania do zabiegu- analiza 45 przypadków” Jacek Mazek

Przyjmuje pacjentów w języku angielskim.

Wykonywane zabiegi

CENA: od 4.900 zł
CENA: od 5.100 zł

PUBLIKACJE I ARTYKUŁY